EDOMAH

Sanne Timmermans is EDOMAH ergotherapeut in opleiding (2034-2024)

 

EDOMAH staat voor Ergotherapie voor mensen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis. Het is een Evidence based ergotherapierichtlijn voor diagnostiek en behandeling van oudere cliënten met dementie. Het is ontwikkeld op de afdeling ergotherapie van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen.

Uniek aan het EDOMAH programma is dat de vragen/ behoeften van zowel de oudere met dementie als die van de mantelzorger centraal staan.

Mensen met dementie kunnen dagelijks handelingen zijn steeds minder goed uitvoeren. Ergotherapie richt zijn op het uitvoeren van deze dagelijkse handelingen op het gebied van wonen, werk en vrije tijd. Als de oudere met dementie niet meer in staat is om zonder hulp van de mantelzorger activiteiten tot een goed resultaat te brengen doet dit een groot appèl op de vaardigheden van de mantelzorger in de omgang en communicatie met zijn partner/ ouder. Ook kunnen andere rollen en taken van de mantelzorger in het geding komen. Mantelzorgers ervaren gevoelens van hulpeloosheid, sociale isolatie en verlies van autonomie. 

De oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut gaan een samenwerkingsverband aan met als doel de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Regie, plezier en voldoening van de ouderen met dementie bij zijn activiteiten staan voorop. Dit wordt bereikt door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de oudere met dementie en deze te vergroten en de mantelzorger te versterken in diens rol. De ergotherapeut geeft toegespitste informatie over het ziektebeeld en de gevolgen daarvan op het gedrag van de oudere. De ergotherapeut en mantelzorger zoeken samen naar alternatieven, oplossingen en een nieuwe balans.