Onze diverse behandelvormen

Wij behandelen kinderen, volwassenen en ouderen. Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over de diverse behandelvormen.

Kinderen


volwassenen


Ouderen
 

Ergotherapie bij kinderen

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Soms blijft een kind op bepaalde gebieden wat achter. Bij de ergotherapie gaan we spelenderwijs aan de slag met deze dagelijkse (school)vaardigheden.

 

Voorbeelden van indicaties voor kinderergotherapie:

Problemen bij de schoolse vaardigheden:

- Schrijven; pengreep, handschrift, lettervorming en pijnklachten na het schrijven

- Zithouding handhaven

- Knippen

- Concentratie/ zelfstandig schooltaakjes uitvoeren

- Prikkelverwerking

Problemen bij de Activiteiten van het Dagelijks Leven:

- Aankleden → veters strikken, aankleden (stappen) en fijn motorische handelingen, zoals knopen en ritsen hanteren

- Bestek hanteren; boterham smeren

 

Linda Greven heeft een post hbo opleiding afgerond en diverse specifieke cursussen in de kinderergotherapie. Emmie Voncken is gespecialiseerd in de behandeling van (hoog)gevoelige kinderen. Voor het leren omgaan met hooggevoeligheid/ HSP/ hoogsensitiviteit kunt u bij haar terecht met uw kind.

 

Ergotherapie bij volwassenen

Als iemand niet kan doen wat hij graag wil doen door een lichamelijke of cognitieve beperking, kan men een beroep doen op een ergotherapeut.

Aandoeningen die wij veel behandelen zijn; CVA (beroerte), artrose, reumatoïde artritis, COPD, fibromyalgie.

Mogelijke behandelvormen:

- Het opnieuw aanleren van handelingen of activiteiten;

- Het op een andere manier leren uitvoeren van een handeling/ activiteit;

- Inzetten (+uitleg vergoeding, instructie,  instellen en training) van een hulpmiddel, voorziening of zorg;

- Het praktisch leren omgaan met een beperking;

- Coachen van mantelzorgers of sociale omgeving;

- Zoeken van een nieuwe zinvolle daginvulling

Handtherapie (oefeningen, hulpmiddelen, braces, leefstijladviezen. Geen spalken/ post-operatief)

Ergonomisch werkplekadvies

 

Ergotherapie bij ouderen

Ouderen moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen. Dit gaat vaak prima. Maar soms ontstaan er problemen. Bijvoorbeeld; vergroot valrisico, niet meer zelfstandig kunnen douchen, de winkel niet meer kunnen bereiken, maar ook eenzaamheid en het missen van een zinvolle daginvulling.

Mogelijke behandelvormen zijn:

- Woningcheck en advies voor optimaal, veilig (valpreventie) en zelfstandig wonen

- Advies voor hulpmiddelen, aanpassingen of voorzieningen. Van informatie geven over diverse mogelijke vergoedingen, tot instructie en training.

- Advies en ondersteuning van de mantelzorger (partner/ dochter/...)

- Advies bij problemen bij activiteiten. Denk aan; persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en vrije tijdsbesteding.

- Preventie van eenzaamheid en het zoeken van een zinvolle dagbesteding.

 

Ook geven wij advies aan zorgverleners (bijvoorbeeld de thuiszorg) over het juist gebruiken hulpmiddelen, maken van transfers en het voorkomen van decubitus (doorliggen).